Solsikken Barnehage -
    et godt sted å være
    et godt sted å lære!

Hovedmål

Solsikken Barnehage har som hovedmål at vi skal møte alle barn med respekt og omsorg. Vi vil at barna skal få anerkjennelse for den de er. Vårt mål er at alle barna (og foreldre og personalet) skal føle trivsel, tilhørighet, tillit og trygghet.

I Solsikken er vi opptatt av:
  • At barn, foreldre og personale skal føle tilhørighet, at de er en del av et fellesskap.
  • At barn skal få utvikle seg i sitt eget tempo, spesielt tilrettelagt i tilnærmet aldershomogene grupper. Barna skal oppleve tilrettelagte aktiviteter ut fra sitt utviklingsnivå og oppleve mestring.
  • At grunnleggende verdier som å trives, føle tillit og trygghet må være på plass som et grunnlag for læring og utfoldelse i det sosiale fellesskapet.
  • At barna skal oppleve mye glede og humor hver dag!
  • At alle barn skal føle at de er blitt ”sett” hver dag!
  • At måten vi møter barn på skal være preget av at barna føler anerkjennelse, omsorg og respekt, fordi barna utvikler seg og lærer gjennom samspill med omgivelsene. Derfor er det viktig at dette samspillet er positivt og fullt av gode opplevelser.

Våre vedtekter kan du lese her:
Hent vedtekterVedtekter for Solsikken Barnehage Skeie AS (Januar 2020)