Solsikken Barnehage

Velkommen til vår hjemmeside

Solsikken barnehage er en privat barnehage. Barnehagen holder til i gamle Skeie skole og ligger i fine omgivelser like ved Hordnesskogen og Fana golfbane. Eiere er Tone Siri Midttun og Anne Marit Ådlandsvik.

Vi kan tilby:

  • tett voksenoppfølging

  • små aldersinndelte barnegrupper

  • 1-2 turdager i skogen

  • mye bruk av sang og musikk med flere konserter pr. år

  • foreldredeltakelse (se pkt om organisering)

Vi bruker blant annet:

  • Fana stadion

  • Stend jordbruksskole


 • Hordnesskogen

 • Høiehallen


 • Fana golfbane

Organisering

Barnehagen har 50 barn i alderen 0 – 6 år, som er delt inn i fire aldershomogene grupper. Antall barn kan variere gjennom året og fra år til år ut fra alderssammensetninger.

Barnehagens satsingsområder er musikk, natur og et godt foreldresamarbeid.

"Vi er god på mennesker"

Solsikken Barnehage -

et godt sted å være,

et godt sted å lære!