Satsingsområder

Lek

Barnehageåret 2022/23 har vi valgt å fordype oss i "Vennskap". Mer informasjon om dette finnes i Årsplanen.

Musikk

Hver barnegruppe har fast musikkstund en gang i uken i tillegg til sang i samlingsstunder og andre anledninger i barnehagehverdagen.

I musikkstunden jobber vi med musikkens ulike elementer som f.eks. rytme, puls, dynamikk, tekst, bevegelse og melodi både gjennom sang og bruk av instrumenter. Musikkaktivitetene har en bevisst progresjon fra år til år. Som Gullunger lytter barna for det meste, men etter hvert lærer de mer og mer av teksten og rytmen. Ved felles arrangementer holder barna konsert. Her er mye å øve seg på: våge å synge foran et stort publikum, stå fint oppstilt, synge tydelig, huske mange tekster og ikke minst huske å bukke på slutten.

Natur - Fysisk aktivitet og helse

Vi i Solsikken er heldig som har naturen/skogen rundt oss. Dette gir oss en fantastisk mulighet til å utfordre motorikken og sansene våre. Naturen gir utfordringer til alle. Ved å ha aldersinndelte grupper blir det lettere å tilrettelegge vanskegrad og lengde på turene etter barnas alder og mestring. Naturens og værets variasjoner gjennom året kommer tettere på når vi er ute i terrenget. I tillegg kommer opplevelsen av å gjøre noe sammen i gruppe utenfor barnehagen. Som oftest spiser vi ute når vi er på tur. Trollunger og Loftunger har av og til matlaging ute på stormkjøkken, grill og bål.

En dag i uken serverer barnehagen lunsj. Her prøver vi å lage sunn og variert kost med mest mulig bruk av ferske råvarer. (Planlagt meny kan bli endret ut fra værforhold og annet). Barnehagen har valgt å kun servere mat en dag i uken, fordi vi ønsker å bruke voksenressurssene våre sammen med barna og ikke på kjøkkenet. I stedet har vi satt mer fokus på barnas matpakker. Vi ønsker at foreldrene skal gi barna variert og sunt innhold i matboksene. Måltidene er en koselig økt i løpet av barnehagedagen. Barna ser frem til å kose seg med god mat og det er alltid like spennende å se hvilket innhold som venter i matboksen.

Barna får melk og vann til måltidene.

Foreldresamarbeid

Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barnas trivsel og utvikling.

Med samarbeid menes regelmessig kontakt, der informasjon og begrunnelser utveksles. Daglig samarbeid mellom barnehage – hjem er svært viktig for barnets trivsel i barnehagen og for vår mulighet til å møte barnets utvikling på best mulig måte. Samarbeidet skal bygge på gjensidig tillit og åpenhet.

Dessuten ønsker vi å fronte et motstykke til dagens ”meg og mitt” samfunn ved å fremme fellesskap og gleden ved å dele!

Uformelle samarbeidsformer

  • Daglig kontakt, (ved bringing og henting)

  • Arrangementer for barnet og familien

  • Deltakelse i aktiviteter i barnehagen (utflukter, dugnader, sommeravslutninger o.l.)

Formelle samarbeidsformer

  • Informasjonstavlen i garderoben

  • Foreldremøter

  • Utviklingssamtaler

  • Dagens lapp og månedsbrev.

Barnehagen har et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Dette er for å sikre samarbeidet med barnets hjem som Lov om Barnehager pålegger oss. (Jfr. Kap.11 § 4.)