Avdelinger

Vi har følgende aldersinndelte barnegrupper

Gullungene (0-2-års gruppen)

Hos Gullungene står trygghet og tilhørighet i fokus. Rutiner og forutsigbarhet blir viktige elementer i hverdagen. Sang og musikk er det mye av i barnehagen og hos Gullungene er dette en viktig språkstimulering.

Barna her er mye ute på barnehagens lekeplass og vil etterhvert gå noen små turer i nærmiljøet, som langs "Monsaveien" og på golfbanen.

Gullknertene

Vi har ofte 2-åringer både på Gullungene og Knertene, så vi har laget et treffpunkt hvor bare de som er 2 år er sammen (en til to ganger i uken), hvor de leker sammen, har aktiviteter, går på tur, m.m.

Knertene (3-års gruppen)

Hos Knertene gjør samleken seg sterkt gjeldende - og her blir voksenrollen viktig; å kunne støtte og hjelpe barna til å få gode relasjoner i lek. Utvikling av lekekompetanse er helt sentralt hos denne aldersgruppen.

Knertene har fast turdag hver uke til bl.a. "Knerteskogen" - en del av Hordnesskogen. En lang tur for små Knerteføtter, en stor mestring å komme seg opp og veldig stolte barn når de klarer å gå helt opp - et lite himmelrike for små barn!!! Tenk bare å kunne spise ute, rulle i mose, klatre i trær, leke butikk m.m.

Trollungene (4-års gruppen)

Trollungene har fast turdag hver uke, blant annet til "Knerteskogen" - en del av Hordnesskogen. Året som Trollunge har man bl.a. fokus på sosial kompetanse - f.eks. å kunne sette seg inn i andre sine følelser og tanker og å vise omsorg.

Barnegruppen satser på å dra til Akvariet i løpet av barnehageåret. Spennende opplevelser for nysgjerrige barn, som ønsker å lære masse og oppleve mest mulig i denne alderen.

Loftungene (5-års gruppen)

Loftungene har fast turdag hver uke, blant annet til "Knerteskogen". Loftungene har en del tall- og bokstavtrening med tanke på skolestart. Dessuten fokus på språkutvikling, sosial- og motorisk kompetanse. Arbeider med forming og matlaging både inne og ute. Vi må også nevne at Loftungene i desember går på juleforestilling og i pepperkakebyen. I mai / juni prøver vi å få til en to netters hyttetur!

Masse utfordringer for de litt store barna i barnehagen det siste året før de begynner på skolen. Gir fantastiske minner å ta med seg videre!