Praktisk info

Søknader

Barnehagen er med i Bergen kommunes samordnete opptak, så det må søkes elektronisk via Bergen kommunes nettside.

Åpningstider

Barnehagens åpningstid er fra kl. 07.15 til kl. 16.30 med kjernetid fra kl. 09.30 til kl. 14.30 (den tiden av dagen bør alle være der, med tanke på fellesaktiviteter som samlingsstunder, musikk, forming, turer, m.m.). Meld fra før kl. 09.30 hvis barnet ikke kommer i barnehagen, f.eks. grunnet sykdom eller fri.

Foreldre/foresatte må ved henting være i barnehagen senest kl. 16.20.

Barnehagen har én plasstype på 45 t/u.

Solsikken barnehage holder stengt fra og med 23/12 og til og med 1/1 (juleferie) og fra palmehelgen til og med 2. påskedag (påskeferie som skolen).

Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av året - se barnehagens årsplan.

I løpet av sommeren (juni, juli, august) må barnet ha minimum 3 uker sammenhengende ferie. Førskolebarna må ta 3 ukers ferie før 1. august.

Priser

Pr. 01.08.2022 er barnehagesatsene som følger:

Pris pr. måned (1 barn):

Søskenmoderasjon:

kr. 3050,-

- 30% for 2. barn

- 50% for 3. barn

+ kr. 100.- i kostpenger pr. barn

+ kr. 100.- for bleieavtale